missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XAB2 Recombinant Protein, Abnova

Marca:  Abnova H00056949-P01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16162373

  • 302.00€ / 10µg


Spedizione stimata
26-11-2020
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Specifica

AAH07208.1
Solution
56949
XAB2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
XAB2
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
119.79
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MVVMARLSRPERPDLVFEEEDLPYEEEIMRNQFSVKCWLRYIEFKQGAPKPRLNQLYERALKLLPCSYKLWYRYLKARRAQVKHRCVTDPAYEDVNNCHERAFVFMHKMPRLWLDYCQFLMDQGRVTHTRRTFDRALRALPITQHSRIWPLYLRFLRSHPLPETAVRGYRRFLKLSPESAEEYIEYLKSSDRLDEAAQRLATVVNDERFVSKAGKSNYQLWHELCDLISQNPDKVQSLNVDAIIRGGLTRFTDQLGKLWCSLADYYIRSGHFEKARDVYEEAIRTVMTVRDFTQVFDSYAQFEESMIAAKMETASELGREEEDDVDLELRLARFEQLISRRPLLLNSVLLRQNPHHVHEWHKRVALHQGRPREIINTYTEAVQTVDPFKATGKPHTLWVAFAKFYEDNGQLDDARVILEKATKVNFKQVDDLASVWCQCGELELRHENYDEALRLLRKATALPARRAEYFDGSEPVQNRVYKSLKVWSMLADLEESLGTFQSTKAVYDRILDLRIATPQIVINYAMFLEEHKYFEESFKAYERGISLFKWPNVSDIWSTYLTKFIARYGGRKLERARDLFEQALDGCPPKYAKTLYLLYAQLEEEWGLARHAMAVYERATRAVEPAQQYDMFNIYIKRAAEIYGVTHTRGIYQKAIEVLSDEHAREMCLRFADMECKLGEIDRARAIYSFCSQICDPRTTGAFWQTWKDFEVRHGNEDTIKEMLRIRRSVQATYNTQVNFMASQMLKVSGSATGTVSDLAPGQSGMDDMKLLEQRAEQLAAEAERDQPLRAQSKILFVRSDASREELAELAQQVNPEEIQLGEDEDEDEMDLEPNEVRLEQQSVPAAVFGSLKED
DKFZp762C1015|HCNP|HCRN|NTC90|SYF1
XAB2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documenti